Agenda

Hematondag Zuid 2019

NH Conference Centre Koningshof, Locht 117, 5504 RM Veldhoven

Een dag met lezingen over bloedkanker, lymfklierkanker, stamceltransplantatie. En een aantal sessies over verschillende onderwerpen, o.a.  late effecten, omgaan met wait-and-see voor nog niet behandelde patiënten, partners en naasten. En er is volop gelegenheid om lotgenoten te ontmoeten.

26546

Meer informatie volgt later

AGENDACategorieën